Admin Urząd Gminy

Posts by Admin Urząd Gminy for Ogłoszenia:

Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski

Województwo Małopolskie otrzyma jeszcze więcej środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie naboru wniosków 9/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:  podnoszenia...

Czytaj więcej...


Ogłoszenie naboru wniosków 8/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:...

Czytaj więcej...


Ogłoszenie naboru wniosków 7/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu: rozwoju...

Czytaj więcej...


ZAPROSZENIE - IX SESJA RADY GMINY SPYTKOWICE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.

Czytaj więcej...


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Czytaj więcej...


Zaproszenie na spotkanie - zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Remont drogi rolniczej

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: „Remont drogi rolniczej w miejscowości Bachowice na działce o numerze ewid. 4301/3”

Czytaj więcej...


OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach informuje, że w terminie 30 październik 2019 r. będziemy odbierać odpady dużych rozmiarów nie mieszczące się w firmowych workach ZUK (np.

Czytaj więcej...


Jak zdobyć pieniądze na windę?

Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia!

Czytaj więcej...1 2 3 4 5 6 ... 46

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //