Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Spytkowice

zuk

Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 35672457000000, ul. ul. Zamkowa  57 , 34-116  Spytkowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 791 695, , e-mail zuk57@vp.pl, , faks 338 791 695. - ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Spytkowice poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami

Szczegóły ogłoszenia: bip.malopolska.pl

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup