Wspomnienie śp. Zbigniewa Krystiana

white

ZK

20.04.1944 - 13.08.2018

 

W dniu 13 sierpnia br. odszedł na wieczny spoczynek zasłużony dla Społeczeństwa Gminy Spytkowice śp. Zbigniew Krystian. Poczynione przez Niego liczne działania zmierzające do rozwoju lokalnej społeczności, pozwolą na zachowanie pamięci o Nim jako o Człowieku, który na zawsze wpisał się w historię tej Gminy.

W latach 2002 – 2006 pełnił funkcję Radnego Rady Gminy Spytkowice, gdzie sprawnie i rzetelnie kierował pracami Rady Gminy, jako jej Przewodniczący. W wykonywaniu swych obowiązków dokładał wszelkich starań, aby wykorzystać okazane Mu zaufanie Mieszkańców, których pragnął być godnym Reprezentantem.

Działał na wielu płaszczyznach, mając na względzie dobro drugiego człowieka. Podczas posiedzeń Komisji oraz na obradach sesji przedstawiał problemy, z którymi zmaga się społeczność, dążąc do jak najszybszego ich rozwiązania.

Znał dokładnie miejscowe realia i potrzeby, starając się możliwie jak najlepiej dbać o interesy Mieszkańców i godnie reprezentować lokalne środowisko. Funkcja Przewodniczącego Rady Gminy, która była Mu powierzona świadczy o tym, że był osobą szanowaną i docenianą za działalność społeczną.

Jego odejście jest wielką stratą dla społeczności Gminy Spytkowice.

Cześć Jego Pamięci!

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //