Wykaz działek stanowiących własność gminy Spytkowice przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat.

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 20 listopada do 10 grudnia 2019 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz działek stanowiących własność gminy Spytkowice przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat.

 

obręb Spytkowice: 

z przeznaczeniem pod uprawy rolne

1. dz. nr 541/14  o pow. 0,7900 ha  

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 237,00 zł brutto

 2. dz. nr 535/3  o pow. 0,3959 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 118,77  zł brutto

w/w działki są położone w obrębie „Zamku”

 

3. dz. nr 882/4o pow. 0,2231 ha  

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 66,93  zł brutto

4. dz. nr 883/2 o pow. 0,1603 ha  

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 48,09 zł brutto

5. dz. nr 886 o pow. 0,4899 ha  

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 146,97 zł brutto

6.dz. nr 887 o pow. 0,1608 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 48,24 zł brutto

7. dz. nr 888 o pow. 0,1759 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 52,77  zł brutto

w/w działki są położone w obrębie stacji PKP

 

8. dz. nr 1131/2 o pow. 1,2828 ha i 1132/2 o pow. 0,0430 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 397,74  zł brutto

w/w działki są położone w obrębie ulicy Torowej

 

9. dz. nr 1763 o pow. 0,2881 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 86,43  zł brutto

w/w działka  jest położona w obrębie Wróblówek

 

10. dz. nr 3201/4 o pow. 0,3458 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 103,74 zł brutto

w/w działka jest położona w obrębie „biosów”

 

11. dz. nr 3535/24 o pow. 0,3022 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 90,66 zł brutto

12. dz. nr 3535/51 o pow. 0,7038 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 211,14 zł brutto

13. dz. nr 3428/276 o pow. 1,9314 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 579,42  zł brutto

w/w działki są  położona w obrębie stawu „Kasztelan”

14. dz. nr 534/1 o pow. 2,7443 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 823,29 zł brutto

15. dz. nr 534/2 o pow. 0,9540 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 286,20 zł brutto

16. dz. nr 534/3 o pow. 0,8038 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku -241,14 zł brutto

17. dz. nr 534/4  o pow. 0,8889 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 266,67 zł brutto

18. dz. nr 534/5  o pow. 1,8078 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 542,34 zł brutto

19. dz. nr 558/5  o pow. 1,2544 ha

 •  wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 376,32 zł brutto

w/w działki są położone w obrębie akwenu „OKO”

 

20. dz. nr 2885/11 o pow. 0,3008 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 90,24 zł brutto

21. dz. nr 2473/1  o pow. 0,0745 ha, dz. nr 2473/2  o pow. 0,0640 ha, dz. nr 2474/1 o pow. . 0,1155 ha, dz. nr 2474/2  o pow. 0,1607 ha, dz. nr 2475/1 o pow. 0,0856 ha, dz. nr 2475/2 o pow. 0,0669 ha, dz. nr 2779/5 o pow. 0,2339 ha, dz. nr 2779/6  o pow. 0,2568 ha, dz. nr 4546/2 o pow. 0,0266 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku -325,35 zł brutto

w/w działki są położone w obrębie byłego „składowiska”

 

z przeznaczeniem pod uprawy zielone

22.  dz. nr 3428/260 o pow. 7,7547 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 2 326,41 zł brutto

w/w działka jest  położona w obrębie stawu „Kasztelan”

23. dz. nr 3428/135  o pow. 0,0478 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 14,34 zł brutto

w/w działka jest  położona w obrębie ulicy Morzyckiej

24. dz. nr 3428/13 o pow. 1,1491 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 344,73 zł brutto

w/w działka jest położona w obrębie „Nastawni Ryczów”

 

 • Działki o numerach ewidencyjnych: 541/14, 882/4, 883/2, 886, 887, 888, 1131/2, 1132/2, 1763, 2885/11  opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00057788/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach
 • Działka o numerze ewidencyjnym 535/3 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00098154/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.
 • Działki o numerach ewidencyjnych: 3201/4, 3535/24, 3535/51, 534/2, 534/3, 534/4, 534/5  opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00063328/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach
 • Działki o numerach ewidencyjnych: 3428/13, 3428/276, 3428/260, 3428/135   opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00076368/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach
 • Działki o numerach ewidencyjnych: 534/1, 558/5  opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00078994/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.
 • Działki o numerach ewidencyjnych: 2473/1, 2473/2, 2474/1, 2474/2, 2475/1, 2475/2, 2779/5, 2779/6, 4546/2, są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00063964/4  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

 

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będących przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

 

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo  z góry - I rata płatna  do 30 dni od podpisania umowy, kolejne do 31 marca  każdego roku na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach podane w umowie.

Dzierżawca oprócz czynszu obowiązany jest płacić podatki i inne świadczenia o charakterze publiczno – prawnym związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

W czasie trwania umowy wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu dzierżawy przez Radę Gminy Spytkowice.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w dzierżawie w/w działek winny złożyć wniosek do dnia 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

Załącznik: Mapy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup