Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 13 lutego do 5 marca 2020 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata:

obręb Bachowice:

1.      budynek o powierzchni 28,00 m 2 położony przy ulicy Pod Borem 33,

Przedmiotem umowy użyczenia jest budynek mieszkalny o powierzchni 28,00 m2 zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 4687, opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00057278/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

obręb Spytkowice:

1.       lokal o powierzchni 38,50 m 2 położony w budynku przy ulicy Zamkowej 57,

          Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal o powierzchni 38,50 m2 położony w w/w budynku, zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 24/11, opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00063870/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem na cele biurowe.

obręb Ryczów:

1.     budynek o powierzchni 139,20 m przy ulicy Spokojnej,

            Przedmiotem umowy użyczenia jest budynek użytkowy o powierzchni 139,20 m2 zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 981/6, opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00050721/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem na cele magazynowe.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 26 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup