Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 28 września do 18 października 2019 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży:

 

  • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

obręb Spytkowice:

1.dz. Nr 4883/88   o pow. 0,0923 ha za cenę    46 100,00 zł /brutto/

2. dz. Nr 4883/89   o pow. 0,0972 ha za cenę   48 500,00 zł /brutto/

3.dz. Nr 4883/96   o pow. 0,1002 ha za cenę    50 000,00 zł /brutto/

4.dz. Nr 4883/107 o pow. 0,0989 ha za cenę    49 400,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Nad Kanałem

5. dz. Nr 4883/85   o pow. 0,0919 ha za cenę  45 900,00 zł /brutto/

6.dz. Nr 4883/86   o pow. 0,0918 ha za cenę    45 800,00 zł /brutto/

7.dz. Nr 4883/87   o pow. 0,0919 ha za cenę    45 900,00 zł /brutto/

8.dz. Nr 4883/102 o pow. 0,1081 ha za cenę    54 000,00 zł /brutto/

9.dz. Nr 4883/104 o pow. 0,1003 ha za cenę    50 100,00 zł /brutto/

10.  dz. Nr 4883/105 o pow. 0,0903 ha za cenę   45 100,00 zł /brutto/

11.  dz. Nr 4883/116 o pow. 0,0894 ha za cenę   44 700,00 zł /brutto/

12.  dz. Nr 4883/121 o pow. 0,0879 ha za cenę   43 900,00 zł /brutto/

13.  dz. Nr 4883/123 o pow. 0,1003 ha za cenę   50 100,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Polnej

            Wszystkie w/w działki są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00079867/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami oraz MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

    obręb Ryczów:

14.  dz. Nr 844/25   o pow. 0,0781 ha za cenę   35 020,00 zł /brutto/

15.  dz. Nr 844/26   o pow. 0,0725 ha za cenę   32 510,00 zł /brutto/

16.  dz. Nr 844/31   o pow. 0,0729 ha za cenę   32 700,00 zł /brutto/

w/w działki posiadają dostęp do ulicy Siennej, są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

17.  dz. Nr 2882/7   o pow. 0,1067 ha za cenę   49 460,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Brzozowej

18.  dz. Nr 2882/15 o pow. 0,1071 ha za cenę   49 640,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Słonecznej.

w/w działki są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

 

19.  dz. Nr 185/2   o pow. 0,0993 ha za cenę    42 820,00 zł /brutto/

20.  dz. Nr 185/8   o pow. 0,1114 ha za cenę    48 030,00 zł /brutto/

w/w działki położone są przy ulicy Zielonej, są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KDX – ciągi pieszo – jezdne.

 

21.  dz. Nr 185/14 o pow. 0,2279 ha za cenę    82 310,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Starowiejskiej, opisana jest w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KD – drogi klasy KD (dojazdowe).

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 8 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

Załączniki:

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup