Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 28 września do 18 października 2019 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży:

 

  • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

obręb Spytkowice:

1.dz. Nr 4883/88   o pow. 0,0923 ha za cenę    46 100,00 zł /brutto/

2. dz. Nr 4883/89   o pow. 0,0972 ha za cenę   48 500,00 zł /brutto/

3.dz. Nr 4883/96   o pow. 0,1002 ha za cenę    50 000,00 zł /brutto/

4.dz. Nr 4883/107 o pow. 0,0989 ha za cenę    49 400,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Nad Kanałem

5. dz. Nr 4883/85   o pow. 0,0919 ha za cenę  45 900,00 zł /brutto/

6.dz. Nr 4883/86   o pow. 0,0918 ha za cenę    45 800,00 zł /brutto/

7.dz. Nr 4883/87   o pow. 0,0919 ha za cenę    45 900,00 zł /brutto/

8.dz. Nr 4883/102 o pow. 0,1081 ha za cenę    54 000,00 zł /brutto/

9.dz. Nr 4883/104 o pow. 0,1003 ha za cenę    50 100,00 zł /brutto/

10.  dz. Nr 4883/105 o pow. 0,0903 ha za cenę   45 100,00 zł /brutto/

11.  dz. Nr 4883/116 o pow. 0,0894 ha za cenę   44 700,00 zł /brutto/

12.  dz. Nr 4883/121 o pow. 0,0879 ha za cenę   43 900,00 zł /brutto/

13.  dz. Nr 4883/123 o pow. 0,1003 ha za cenę   50 100,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Polnej

            Wszystkie w/w działki są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00079867/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami oraz MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

    obręb Ryczów:

14.  dz. Nr 844/25   o pow. 0,0781 ha za cenę   35 020,00 zł /brutto/

15.  dz. Nr 844/26   o pow. 0,0725 ha za cenę   32 510,00 zł /brutto/

16.  dz. Nr 844/31   o pow. 0,0729 ha za cenę   32 700,00 zł /brutto/

w/w działki posiadają dostęp do ulicy Siennej, są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

17.  dz. Nr 2882/7   o pow. 0,1067 ha za cenę   49 460,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Brzozowej

18.  dz. Nr 2882/15 o pow. 0,1071 ha za cenę   49 640,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Słonecznej.

w/w działki są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

 

19.  dz. Nr 185/2   o pow. 0,0993 ha za cenę    42 820,00 zł /brutto/

20.  dz. Nr 185/8   o pow. 0,1114 ha za cenę    48 030,00 zł /brutto/

w/w działki położone są przy ulicy Zielonej, są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KDX – ciągi pieszo – jezdne.

 

21.  dz. Nr 185/14 o pow. 0,2279 ha za cenę    82 310,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Starowiejskiej, opisana jest w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KD – drogi klasy KD (dojazdowe).

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 8 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

Załączniki:

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //