Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 31 października do 21 listopada 2018 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży:

 

obręb Spytkowice:

  • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1.      dz. Nr 1227/160   o pow. 0,0942 ha za cenę 48 210,00 zł /brutto/

w/w działka przylega do ulicy Kanada i ulicy Wadowickiej, jest opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00090286/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

  • w drodze bezprzetargowej:

1.      dz. Nr 4885/42 o pow. 0,1190 ha za cenę 41 090,00 zł /brutto/

w/w działka posiada dostęp do ulicy Wiślanej, opisana jest w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00090610/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

2.      dz. Nr 3428/286 o pow. 0,0019 ha za cenę 730,00 zł /brutto/

w/w działka posiada dostęp do ulicy Krótkiej, opisana jest w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00076368/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

3.      dz. Nr 3428/287 o pow. 0,0152 ha za cenę 5 840,00 zł /brutto/

w/w działka posiada dostęp do ulicy Krótkiej, opisana jest w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00076368/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 12 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

Załącznik: Mapy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup