Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 31 października do 21 listopada 2018 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży:

 

obręb Spytkowice:

  • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1.      dz. Nr 1227/160   o pow. 0,0942 ha za cenę 48 210,00 zł /brutto/

w/w działka przylega do ulicy Kanada i ulicy Wadowickiej, jest opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00090286/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

  • w drodze bezprzetargowej:

1.      dz. Nr 4885/42 o pow. 0,1190 ha za cenę 41 090,00 zł /brutto/

w/w działka posiada dostęp do ulicy Wiślanej, opisana jest w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00090610/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

2.      dz. Nr 3428/286 o pow. 0,0019 ha za cenę 730,00 zł /brutto/

w/w działka posiada dostęp do ulicy Krótkiej, opisana jest w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00076368/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

3.      dz. Nr 3428/287 o pow. 0,0152 ha za cenę 5 840,00 zł /brutto/

w/w działka posiada dostęp do ulicy Krótkiej, opisana jest w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00076368/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 12 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

Załącznik: Mapy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //