Zaproszenie na spotkanie - nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice"

herb

 

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34–116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zdania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice” w zakresie:

  • Budowy sieci oświetlenia na istniejących przejściach dla oświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK44 na terenie Gminy Spytkowice, w miejscowości Ryczów,
  • Budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV, obręb ewidencyjny: Spytkowice (ul. Św. Jana).

Warunki wymagane od Wykonawców:

Uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane w zakresie robót, które obejmuje zamówienie, posiadanie doświadczenia w zakresie pełnienia obowiązków  inspektora nadzoru nad robotami o podobnym zakresie rzeczowym przy tego typu robotach oraz ubezpieczenie OC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2174), dyspozycyjność.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 45.

Miejsce i termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pokój 19, termin 27.09.2019 r. godzina 1000. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty, na wykonanie w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

 

Zaproszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //