Zaproszenie na spotkanie - nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice"

herb

 

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34–116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zdania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice” w zakresie:

  • Budowy sieci oświetlenia na istniejących przejściach dla oświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK44 na terenie Gminy Spytkowice, w miejscowości Ryczów,
  • Budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV, obręb ewidencyjny: Spytkowice (ul. Św. Jana).

Warunki wymagane od Wykonawców:

Uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane w zakresie robót, które obejmuje zamówienie, posiadanie doświadczenia w zakresie pełnienia obowiązków  inspektora nadzoru nad robotami o podobnym zakresie rzeczowym przy tego typu robotach oraz ubezpieczenie OC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2174), dyspozycyjność.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 45.

Miejsce i termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pokój 19, termin 27.09.2019 r. godzina 1000. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty, na wykonanie w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

 

Zaproszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup