Zaproszenie na spotkanie - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi

herb

 

Zaproszenie na spotkanie

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
do postępowania nie stosuje się w/w przepisów – zamówienia poniżej 30.000 euro

 

            Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi związanymi z realizacją zdania pn.: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie wykonania remontu dróg gminnych na terenie miejscowości Miejsce, Ryczów, Spytkowice” w zakresie:

- remont drogi gminnej K470231 ul. Piotra i Pawła w miejscowości Miejsce,

- remont drogi gminnej K470242 ul. Jutrzenki w miejscowości Ryczów,

- remont drogi gminnej K470280 ul. Bożego Ciała w miejscowości Spytkowice,

- remont drogi gminnej K470278 ul. Spadzista w miejscowości Spytkowice,

- remont drogi gminnej K470237 ul. Nowa w miejscowości Spytkowice.

 

Zaproszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup