Zaproszenie na spotkanie - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi

herb

 

Zaproszenie na spotkanie

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
do postępowania nie stosuje się w/w przepisów – zamówienia poniżej 30.000 euro

 

            Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi związanymi z realizacją zdania pn.: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie wykonania remontu dróg gminnych na terenie miejscowości Miejsce, Ryczów, Spytkowice” w zakresie:

- remont drogi gminnej K470231 ul. Piotra i Pawła w miejscowości Miejsce,

- remont drogi gminnej K470242 ul. Jutrzenki w miejscowości Ryczów,

- remont drogi gminnej K470280 ul. Bożego Ciała w miejscowości Spytkowice,

- remont drogi gminnej K470278 ul. Spadzista w miejscowości Spytkowice,

- remont drogi gminnej K470237 ul. Nowa w miejscowości Spytkowice.

 

Zaproszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //