Zawiadomienie Wójta Gminy Spytkowice

Projekt modyfikacja 1 druk

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Spytkowice zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV, oświetlenie przejść dla pieszych drogi krajowej nr 44 na działce nr 1410/9 zlokalizowanej w miejscowości Półwieś” w ramach zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK44 na terenie Gminy Spytkowice: Spytkowice - km 77+694, km 78+069, km 78+220, km 78+304, km 78+365, km 78+615; Ryczów - km 81+550, km 81+ 192, km 82+424, km 82+512; Półwieś - km 83+535”.

 

 

Załącznik:
Zawiadomienie-PPRI.pdf

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup