Zawiadomienie Wójta Gminy Spytkowice

Projekt modyfikacja 1 druk

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Spytkowice zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV, oświetlenie przejść dla pieszych drogi krajowej nr 44 na działce nr 1410/9 zlokalizowanej w miejscowości Półwieś” w ramach zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK44 na terenie Gminy Spytkowice: Spytkowice - km 77+694, km 78+069, km 78+220, km 78+304, km 78+365, km 78+615; Ryczów - km 81+550, km 81+ 192, km 82+424, km 82+512; Półwieś - km 83+535”.

 

 

Załącznik:
Zawiadomienie-PPRI.pdf

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //