Pozwolenia na budowę boisk wielofunkcyjnych

herb

Czerwiec przyniósł nam dobre wieści w temacie budowy nowych boisk wielofunkcyjnych w naszej gminie. Gmina Spytkowice posiada już prawomocne pozwolenia na budowę obiektów przy ul. Szkolnej i ul. Wiślanej w Spytkowicach oraz ul. Floriana w Miejscu.

Do tej pory tego typu obiekt powstał w Ryczowie, jednak oczywistym było, że Mieszkańcy pozostałych sołectw, również widzieliby podobne miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu w swoich miejscowościach. Z tymi oczekiwaniami postanowił zmierzyć się Wójt Gminy, który podjął działania zmierzające do budowy boisk wielofunkcyjnych w innych częściach gminy.

„Prace należało rozpocząć od wyłonienia firmy odpowiedzialnej za wykonanie projektów budowlanych, a następnie złożyć wniosek o jego zatwierdzenie. Przygotowano również dokumenty konieczne do uzyskania dofinansowania na realizację tej inwestycji. Wszakże niejednokrotnie przekonaliśmy się jak ważne w procesie inwestycyjnym jest pozyskanie środków zewnętrznych. W tej sprawie mogę pochwalić się sukcesem, ponieważ obiekt przy szkole w Spytkowicach-Przewozie takie dofinansowanie właśnie uzyskał” - komentuje sprawę Wójt Gminy Mariusz Krystian.

Przypomnijmy, że projekt budowlany zakłada powstanie boisk m.in. do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, kortu tenisowego, bieżni, siłowni zewnętrznej, oświetlenia i małej architektury. Oczywiście każde z wymienionych miejsc zostanie wyposażone w sprzęt sportowy.

Realizacja pierwszego z projektów powinna rozpocząć się w przyszłym roku. Z pewnością decydować o tym będzie pozyskanie kolejnych zewnętrznych funduszy, o które Wójt Gminy zamierza wystąpić.

 

[g=Boiska-wielofunkcyjne-2018]

NA SKRÓTY


Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.