Gminna Orkiestra Dęta z dofinansowaniem zewnętrznym

TPROD odbior czeku

We wtorek, 1 października w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - NA START. Konkursy miały na celu wsparcie rozwoju i promocję twórczości orkiestr dętych z terenu Małopolski. Podczas wydarzenia wicemarszałek Łukasz Smółka, Anna Pieczarka z zarządu województwa, Iwona Gibas - wiceprzewodnicząca SWM oraz radni województwa: Rafał Stuglik, Filip Kaczyński i Stanisław Bukowiec wręczyli beneficjentom symboliczne czeki gwarantujące dofinansowanie zgłoszonych zadań.

W pierwszym z konkursów – Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – adresowanym do organizacji pozarządowych wsparcie finansowe z budżetu województwa w wysokości 536 tys. zł pozwoli zrealizować aż 57 zadań. W drugim konkursie – Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - NA START! – dedykowanym małopolskim orkiestrom działającym w ramach instytucji kultury, złożono 51 wniosków na kwotę ponad 716 tys. zł. Finalnie komisja konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 42 zadania na kwotę 364 tys. zł.

Łącznie na wsparcie małopolskich orkiestr z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono 900 tys. zł. Choć nie jest to mała kwota, potrzeby są zdecydowanie większe. W obu konkursach otrzymaliśmy w sumie 131 ofert, a oczekiwana kwota wsparcia finansowego wyniosła ponad 2,1 mln zł. To pierwsze edycje konkursów, ale patrząc na zainteresowanie na pewno nie ostatnie - podsumował wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

W ramach pierwszego z konkursów stosowny wniosek złożyło Towarzystwo Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej działające przy Gminnej Orkiestrze Dętej z Ryczowa. Decyzją zarządu województwa otrzymało ono dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. Jest to najwyższa kwota przekazana w tej edycji na działalność orkiestr dętych. W imieniu Towarzystwa symboliczny czek odebrał wiceprezes zarządu Damian Brania. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup instrumentów muzycznych dla uczniów rozpoczynających przygodę z orkiestrą dętą.

 

[g=TPROD-odbior-czeku]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //