Gminna Orkiestra Dęta z dofinansowaniem zewnętrznym

TPROD odbior czeku

We wtorek, 1 października w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - NA START. Konkursy miały na celu wsparcie rozwoju i promocję twórczości orkiestr dętych z terenu Małopolski. Podczas wydarzenia wicemarszałek Łukasz Smółka, Anna Pieczarka z zarządu województwa, Iwona Gibas - wiceprzewodnicząca SWM oraz radni województwa: Rafał Stuglik, Filip Kaczyński i Stanisław Bukowiec wręczyli beneficjentom symboliczne czeki gwarantujące dofinansowanie zgłoszonych zadań.

W pierwszym z konkursów – Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – adresowanym do organizacji pozarządowych wsparcie finansowe z budżetu województwa w wysokości 536 tys. zł pozwoli zrealizować aż 57 zadań. W drugim konkursie – Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - NA START! – dedykowanym małopolskim orkiestrom działającym w ramach instytucji kultury, złożono 51 wniosków na kwotę ponad 716 tys. zł. Finalnie komisja konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 42 zadania na kwotę 364 tys. zł.

Łącznie na wsparcie małopolskich orkiestr z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono 900 tys. zł. Choć nie jest to mała kwota, potrzeby są zdecydowanie większe. W obu konkursach otrzymaliśmy w sumie 131 ofert, a oczekiwana kwota wsparcia finansowego wyniosła ponad 2,1 mln zł. To pierwsze edycje konkursów, ale patrząc na zainteresowanie na pewno nie ostatnie - podsumował wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

W ramach pierwszego z konkursów stosowny wniosek złożyło Towarzystwo Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej działające przy Gminnej Orkiestrze Dętej z Ryczowa. Decyzją zarządu województwa otrzymało ono dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. Jest to najwyższa kwota przekazana w tej edycji na działalność orkiestr dętych. W imieniu Towarzystwa symboliczny czek odebrał wiceprezes zarządu Damian Brania. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup instrumentów muzycznych dla uczniów rozpoczynających przygodę z orkiestrą dętą.

 

[g=TPROD-odbior-czeku]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //