Archive: 03/10/2019

Gminna Orkiestra Dęta z dofinansowaniem zewnętrznym

We wtorek, 1 października w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019...

Czytaj więcej...


Remontujemy kolejną drogę rolniczą

Początek października przyniósł nam podpisanie kolejnej umowy inwestycyjnej, której przedmiotem tym razem jest modernizacja drogi rolniczej położonej w Spytkowicach pomiędzy ul. Brzestową a ul. Wiślaną.

Czytaj więcej...


Konwent Wójtów, Burmistrzów i Starosty Wadowickiego po raz pierwszy w Gminie Spytkowice

W dniu 23 września br. w Muzeum Regionalnym w Bachowicach po raz pierwszy na terenie naszej Gminy odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Wadowickiego.

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //