Konwent Wójtów, Burmistrzów i Starosty Wadowickiego po raz pierwszy w Gminie Spytkowice

DSC 0123

W dniu 23 września br. w Muzeum Regionalnym w Bachowicach po raz pierwszy na terenie naszej Gminy odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Wadowickiego. Konwent został powołany do życia na spotkaniu w Lanckoronie w dniu 23 maja 2012 r. Ma stanowić forum wspomagające partnerskie współdziałanie pomiędzy samorządami gmin i samorządem powiatu wadowickiego. Celem Konwentu jest wypracowanie jednolitego stanowiska samorządów, które będzie reprezentowane na zewnątrz.

Na początku spotkania Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian przedstawił historię Muzeum Regionalnego oraz sylwetki trzech mocno związanych z obiektem Mieszkańców Bachowic tj.:  Ks. Franciszka Gołby, Franciszka Stefczyka i ojca Rudolfa Warzechy.

Głównym tematem posiedzenia był publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu. Jak powszechnie wiadomo, temat ten od wielu lat przysparza wielu problemów i jest powodem licznych dyskusji pomiędzy samorządowcami. Włodarze gmin, podczas spotkania, postulowali za opracowaniem Planu Transportowego dla całego powiatu wadowickiego, który jest konieczny do uzyskania środków zewnętrznych na organizację transportu zbiorowego. Podkreślali, że każda z gmin ma inne oczekiwania w tym względzie, dlatego należy stworzyć kilka modelowych linii. Dużym problemem dla wielu Mieszkańców powiatu jest dotarcie komunikacją zbiorową do urzędów, czy szkół znajdujących się w Wadowicach, co powoduje nasilające się niezadowolenie. Coraz większa liczba młodzieży z tego powodu wybiera szkoły ponadpodstawowe położone poza powiatem wadowickim.

Drugim punktem Konwentu było omówienie kwestii inwestycji w latach 2019-2020 na drogach powiatowych. Wójtowie wyrazili nadzieję na dalszą dobrą współpracę samorządów i Starostwa w tym zakresie.

Następnie goście, na zaproszenie Wójta Gminy, zwiedzili ekspozycję znajdującą się w Muzeum Regionalnym w Bachowicach.

 

[g=Konwent-Wojtow-wrzesien-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //