Zaproszenie do składania ofert – ZUK 341/2/2019

zuk

Gmina Spytkowice – Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, ul. Zamkowa 57,
34- 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na:
„Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem) odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - siedziby ZUK Spytkowice tj. ul. Zamkowa 57 w Spytkowicach do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Składowisko Opadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim”

Załącznik: Ogłoszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //