Archive: 23/04/2019

PROJEKT ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII dla Gmin województwa małopolskiego

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że kolejny krok milowy Projektu pt. Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego jest już za nami

Czytaj więcej...


Zaproszenie do składania ofert – ZUK 341/3/2019

Gmina Spytkowice – Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, ul. Zamkowa 57,34- 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na:„Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem) odpadów opakowaniowych oznaczonych kodami: szkło[kod 15 01 07], plastik...

Czytaj więcej...


Zaproszenie do składania ofert – ZUK 341/2/2019

Gmina Spytkowice – Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, ul. Zamkowa 57,34- 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na:„Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem) odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -...

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //