Zaproszenie do składania ofert – ZUK 341/3/2019

zuk

Gmina Spytkowice – Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, ul. Zamkowa 57,
34- 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na:
„Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem) odpadów opakowaniowych oznaczonych kodami: szkło[kod 15 01 07], plastik [kod 15 01 02], papier [15 01 01] z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - siedziby ZUK Spytkowice tj. ul. Zamkowa 57 w Spytkowicach do firmy WIDO Sp. z o. o. Zakład Gospodarowania Odpadami - adres instalacji: 34 – 210 Zembrzyce 131"

Załącznik: Ogłoszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup