Wykonanie dokumentacji projektowej - zaproszenie do składania ofert

herb

Podstawa prawna: zgodnie  z przepisami art. 4 pkt 8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz.1986 z późn. zm.) - do  postępowania  nie stosuje się w/w  przepisów  - zamówienie poniżej 30.000 euro.

 

Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe  na zadanie:

 

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice”

 

Załącznik:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki graficzne

Ogólne warunki umowy

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //