Wykonanie dokumentacji projektowej - zaproszenie do składania ofert

herb

Podstawa prawna: zgodnie  z przepisami art. 4 pkt 8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz.1986 z późn. zm.) - do  postępowania  nie stosuje się w/w  przepisów  - zamówienie poniżej 30.000 euro.

 

Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe  na zadanie:

 

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice”

 

Załącznik:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki graficzne

Ogólne warunki umowy

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //