Zaproszenie do składania ofert - Budowa oświetlenia ulicznego

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice” w zakresie:
- Budowa sieci oświetlenia na istniejących przejściach dla oświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK44 na terenie Gminy Spytkowice w miejscowości Ryczów
- Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV obręb ewidencyjny: Spytkowice (ul. Św. Jana)

Załączniki:

     Ogłoszenie

     Ogólne Warunki Umowy

     Przejscie_Ryczów

     Ulica_sw_Jana

     Informacja o złożonych ofertach

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //