Zaproszenie do składania ofert - Budowa oświetlenia ulicznego

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice” w zakresie:
- Budowa sieci oświetlenia na istniejących przejściach dla oświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK44 na terenie Gminy Spytkowice w miejscowości Ryczów
- Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV obręb ewidencyjny: Spytkowice (ul. Św. Jana)

Załączniki:

     Ogłoszenie

     Ogólne Warunki Umowy

     Przejscie_Ryczów

     Ulica_sw_Jana

     Informacja o złożonych ofertach

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup