Centrum Wsparcia „Kolping” zaprasza na kursy i szkolenia

herb

Centrum Wsparcia „Kolping” w Wadowicach informuje, że w ramach realizowanych od 1.07.2018  do 30.06.2020 przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga  w Polsce projektów pt: „Aktywni i samodzielni – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30 +” oraz „Po 50 –tce aktywnie na rynku pracy” są jeszcze wolne miejsca na kursy i szkolenia zawodowe kończące się nabyciem kwalifikacji zawodowych/kompetencji lub uprawnień.

Potencjalni kandydaci do uczestnictwa w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

- ukończony 50 rok życia (kobiety/mężczyźni) lub ukończony 30 rok życia i posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- osoby bierne zawodowo – (nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,  nie pobierające świadczeń z ZUS – renciści/emeryci itp, nie ubezpieczone w KRUS),

- osoby zamieszkałe w rozumieniu KC powiaty wadowicki, suski, oświęcimski lub chrzanowski.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są:

- telefonicznie pod nr 512 718 298 lub 12 418 77 83,

- mailowo: as.wadowice@kolping.pl lub 50.wadowice@kolping.pl,

- osobiście w Biurze Centrum Wsparcia KOLPING w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 7,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //