Centrum Wsparcia „Kolping” zaprasza na kursy i szkolenia

herb

Centrum Wsparcia „Kolping” w Wadowicach informuje, że w ramach realizowanych od 1.07.2018  do 30.06.2020 przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga  w Polsce projektów pt: „Aktywni i samodzielni – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30 +” oraz „Po 50 –tce aktywnie na rynku pracy” są jeszcze wolne miejsca na kursy i szkolenia zawodowe kończące się nabyciem kwalifikacji zawodowych/kompetencji lub uprawnień.

Potencjalni kandydaci do uczestnictwa w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

- ukończony 50 rok życia (kobiety/mężczyźni) lub ukończony 30 rok życia i posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- osoby bierne zawodowo – (nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,  nie pobierające świadczeń z ZUS – renciści/emeryci itp, nie ubezpieczone w KRUS),

- osoby zamieszkałe w rozumieniu KC powiaty wadowicki, suski, oświęcimski lub chrzanowski.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są:

- telefonicznie pod nr 512 718 298 lub 12 418 77 83,

- mailowo: as.wadowice@kolping.pl lub 50.wadowice@kolping.pl,

- osobiście w Biurze Centrum Wsparcia KOLPING w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 7,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup