Archive: 28/01/2020

Centrum Wsparcia „Kolping” zaprasza na kursy i szkolenia

Centrum Wsparcia „Kolping” w Wadowicach informuje, że w ramach realizowanych od 1.07.2018  do 30.06.2020 przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga  w Polsce projektów pt: „Aktywni i samodzielni – skuteczna szansa na...

Czytaj więcej...


Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)

W ramach Systemu Rejestrów Państwowych działa nowo utworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji Rejestr Danych Kontaktowy (RDK), który ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna - obywatel.

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //