Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)

rdk

W ramach Systemu Rejestrów Państwowych działa nowo utworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji Rejestr Danych Kontaktowy (RDK), który ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna - obywatel. Usługa jest bezpłatna, dotyczy osób fizycznych pełnoletnich, które mają nadany numer PESEL. Jest sposobem, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o:

➢   dokumentach gotowych do odbioru,
➢   rozpatrzeniu złożonych wniosków,
➢   potrzebie uzupełnienia dokumentów.

Podanie swoich danych kontaktowych w jednym miejscu spowoduje, że administracja publiczna będzie miała dostęp do aktualnych danych, które pozwalają na szybki i skuteczny kontakt.
Dane w RDK są bezpieczne, dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących osoby zgłaszającej dane.

Dane kontaktowe w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Do RDK można przekazać numer telefonu i adres e-mail lub tylko jedną z powyższych danych. Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.

Co zrobić, by dołączyć do Rejestru Danych Kontaktowych?

Jeśli chcesz skorzystać z RDK przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość

Jeśli chcesz załatwić sprawę w Urzędzie należy:

  • złożyć wypełniony i podpisany wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych. Wniosek można również złożyć na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK, np. przy składaniu wniosku o dowód osobisty,
  • przedłożyć dowód osobisty lub paszport,
  • mieć ze sobą telefon komórkowy – jeśli potwierdzasz dane w RDK przy urzędniku. Dostaniesz na niego SMS-a. Jeśli będziesz chciał potwierdzić także adres e-mail, potrzebny Ci będzie również dostęp do konta pocztowego.

Do Rejestru Danych Kontaktowych można dołączyć również online. O tym jak to zrobić, dowiesz się z linku poniżej.

Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup