Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)

rdk

W ramach Systemu Rejestrów Państwowych działa nowo utworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji Rejestr Danych Kontaktowy (RDK), który ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna - obywatel. Usługa jest bezpłatna, dotyczy osób fizycznych pełnoletnich, które mają nadany numer PESEL. Jest sposobem, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o:

➢   dokumentach gotowych do odbioru,
➢   rozpatrzeniu złożonych wniosków,
➢   potrzebie uzupełnienia dokumentów.

Podanie swoich danych kontaktowych w jednym miejscu spowoduje, że administracja publiczna będzie miała dostęp do aktualnych danych, które pozwalają na szybki i skuteczny kontakt.
Dane w RDK są bezpieczne, dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących osoby zgłaszającej dane.

Dane kontaktowe w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Do RDK można przekazać numer telefonu i adres e-mail lub tylko jedną z powyższych danych. Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.

Co zrobić, by dołączyć do Rejestru Danych Kontaktowych?

Jeśli chcesz skorzystać z RDK przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość

Jeśli chcesz załatwić sprawę w Urzędzie należy:

  • złożyć wypełniony i podpisany wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych. Wniosek można również złożyć na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK, np. przy składaniu wniosku o dowód osobisty,
  • przedłożyć dowód osobisty lub paszport,
  • mieć ze sobą telefon komórkowy – jeśli potwierdzasz dane w RDK przy urzędniku. Dostaniesz na niego SMS-a. Jeśli będziesz chciał potwierdzić także adres e-mail, potrzebny Ci będzie również dostęp do konta pocztowego.

Do Rejestru Danych Kontaktowych można dołączyć również online. O tym jak to zrobić, dowiesz się z linku poniżej.

Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //