Wybory ławników kadencji 2020 - 2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Spytkowice z dnia 2 lipca 2019 roku

Na podstawie art. 162 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),

Czytaj więcej...


UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY GMINY SPYTKOWICE

UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

Czytaj więcej...


Ogłoszenie Wójta Gminy Spytkowice z dnia 30 maja 2019 roku - Wybory ławników

Na podstawie art. 160 § 2 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych  z dnia 27 lipca 2001 roku  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn.

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //