Archive: 07/05/2019

Ostrzeżenia meteorologiczne - Przymrozki

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...


Zaproszenie na spotkanie - Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach...

Czytaj więcej...
Obwieszczenie Wójta Gminy

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stosownie do przepisów art. 49 , art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //