84. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę

DSC 5473

17 września 1939 roku doszło do kolejnego aktu napaści na Polskę podczas II wojny światowej. Nad ranem Związek Sowiecki pod dowództwem Józefa Stalina, zaatakował Polskę na wschodnich obszarach kraju, realizując postanowienia tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego pomiędzy Niemcami a ZSRR 23 sierpnia 1939 roku. To wydarzenie stanowiło realizację drugiej części planu inwazji na Polskę, którą Niemcy rozpoczęli 1 września 1939 roku.

W wyniku agresji radzieckiej, Polska była narażona na atak od dwóch stron, co doprowadziło do kapitulacji w obliczu przewagi militarnego potencjału Niemiec i ZSRR. Podział Polski na dwie strefy wpływów: niemiecką i radziecką, był pierwszym krokiem ku podziałowi Europy Wschodniej po zakończeniu wojny.

84 lata po tych wydarzeniach pamiętamy o najkrwawszym konflikcie XX wieku. 18 września zastępca wójta gminy Krzysztof Byrski wraz z sołtysem wsi Ryczów Adrianem Klają i sołtysem wsi Półwieś Stanisławem Maśloną złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Mieszkańców walczących na przestrzeni dziejów o wolną Polskę, znajdującym się na Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie.

 

[g=84-rocznica-agresji-sowieckiej]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //