Gmina Spytkowice w dniu 31 października 2018 roku podpisała z Województwem Małopolskim umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach”. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o przyznanie pomocy wynosi 980 043,55 zł a kwota dofinansowania to 500 000,00 zł. 

 

Głównym celem operacji będzie poprawa stanu technicznego i dostępu do infrastruktury kultury oraz poprawa jakości życia na terenach wiejskich i aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego poprzez modernizację i remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Spytkowicach.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujący zakres prac:

1)      Roboty budowlane

2)      Instalacje sanitarne

3)      Instalacje elektryczne

4)      Zakup wyposażenia

 

Planowany termin zakończenia realizacji operacji to październik 2019 roku.

fundusz rolny

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //