Granty PPGR

 

W dniu 16.03.2022 roku Gmina Spytkowice podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

 

W ramach realizacji zadania zakupionych zostanie 16 komputerów przenośnych (laptopów), które następnie przekazane zostaną dzieciom/ uczniom szkół, którzy są członkami rodzin osób pracujących niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, a które złożyły stosowne oświadczenia o przystąpieniu do projektu.

 

Pozyskana kwota dofinansowania: 40 000,00 zł.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //