Plansza informacyjna Scena page 00001

„Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Spytkowice na terenie Doliny Karpia poprzez zakup mobilnej sceny”

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w dniu 2 sierpnia 2022 roku podpisała z Województwem Małopolskim umowę o dofinansowanie na realizację operacji pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Spytkowice na terenie Doliny Karpia poprzez zakup mobilnej sceny”. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 143 184,30 zł. a kwota dofinansowania to 119 988,00 zł. Głównym celem operacji jest propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich poprzez zakup sceny stanowiącej infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną niezbędną do organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Doliny Karpia.


W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup sceny mobilnej.

Planowany termin zakończenia realizacji operacji to listopad 2023 r.

[g=plansza-informacyjna]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //