Bachowice

 

 

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Bachowice

Szewczyk Marian
34- 116 Spytkowice
Bachowice, ul. Rzemieślnicza 15 

tel. 33 8791-204


 

 

bachowice

 

RADA SOŁECKA WSI BACHOWICE

1) DĘBSKI Tadeusz Piotr
2) KURDZIEL Krzysztof Grzegorz
3) KURDZIEL Tadeusz Jan
4) STAŃCZYK Paweł Stanisław
5) WARZECHA Zdzisław
6) WRONA Andrzej

 

 

 

 

STATUT SOŁECTWA BACHOWICE

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //