Gmina Spytkowice zakończyła realizację operacji pn. Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w miejscowości Ryczów w gminie Spytkowice.

 

W ramach realizacji operacji wykonano następujący zakres prac tj. roboty ziemne i przygotowawcze, rurociągi wodociągowe zewnętrzne, zbiorniki, kanalizację deszczową, komorę zasuw, hydrofornię, ogrodzenie, drogę i chodnik, instalację elektrotechniczną i sterowniczą, zbiornik ziemny, uzupełnienia. Przedmiotowy zakres prac wykonany został zgodnie z zakresem wskazanym w umowie o przyznaniu pomocy. Ponadto realizacja operacji wykonana została zgodnie z wybranym wariantem, wskazanym w analizie efektywności ekonomicznej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został zakładany cel, którym było zapewnienie mieszkańcom ciągłości dostaw wody poprzez wybudowanie dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

 

logo UE                                                                                        logo PROW


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 [g=Odbior-zbiorniki-Ryczow]

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //