Spytkowice

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Spytkowice

Mamoń Helena
34-116 Spytkowice 
ul. Jana Pawła II 18

tel. 515-494-851

 

spytkowice

RADA SOŁECKA WSI SPYTKOWICE

1) GÓRAL Jan Kazimierz
2) MALAGA Zbigniew
3) MICHALEC Józef
4) PRZEJCZOWSKI Rafał
5) RYBARCZYK Małgorzata Maria
6) SOŁTYS Maciej Paweł
7) STAŃCZYK Michał
8) WILCZAK Maria Jolanta 

 

 

 

 

 

STATUT SOŁECTWA SPYTKOWICE

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //