Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Spytkowice na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Spytkowice

Lp. Nazwa

Adres

Telefon, Faks, e-mail

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  MIKI Mieczysław Jakubowski

30-375 Kraków,

ul. Podgórki Tynieckie 103

 tel. 012 267-57-98 e-mail:miki@miki.krakow.pl www.miki.krakow.pl

2

REMONDIS Kraków Sp.z o.o.

 30-740 Kraków,

ul. Półłanki 64

 tel/fax 012 653 88 55

3

 Zakład Usług Komunalnych Oświęcim

32-602 Oświęcim

ul. Bema 12

tel/fax (33) 842-31-40

e-mail:sekretariat@zuk.oswiecim.pl

www.zuk.oswiecim.pl

4

 „EKOM” Maciejczyk Sp. J

 26-052 Nowiny
ul. Zakładowa 29

 tel.:41 315-40-03

tel/fax: 41 368-46-61

5

 „KOMWAD” Spółka z o.o.,

 34-100 Wadowice

ul. Nadbrzeżna 58

 tel/fax:33 87-32-144

e-mail:sekretariat@komwad.pl

6

 MIKI Recykling Sp. zo.o.

 30-841 Kraków

ul. Nad Drwiną 33

tel/fax:12 267-57-98

7

 Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

 30-307 Kraków

ul. Barska 12

 Tel: 12 340-04-15

8

 P.U.K „EMPOL” Sp. z o.o.

 34-451 Tylmanowa,

os. Rzeka 133

 Tel.:18-26-250-95

       18-26-253-53

9

 Dariusz Waligóra Firma Handlowo Usługowa ,,WALEK"

 32-593 Żarki

ul. Fałata

Tel. 501-066-248

10

 Gmina Spytkowice

 34 – 116 Spytkowice

ul. Zamkowa 12

Tel. 33 8791 876

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //