Czyste powietrze


PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” jest czynny od poniedziałku do piątku w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pod numerem telefonu: 33-8791-820 wew. 66 w pokoju nr 15


KPO barwy RP NextGenerationEU poziom zestawienie podstawowe CMYK page 0001

 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Korzyści z udziału w Programie

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Oficjalna strona Programu Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/.

Dane liczbowe programu „Czyste Powietrze” dla Gminy Spytkowice

Liczba złożonych wniosków – 494

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 246

Liczba zawartych umów – 410

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 4 323 796, 39 zł.

 

czyste powietrze


 

 

 

 

Zmiana regulaminu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze od dnia 22.04.2024 r.

1. Zmiany dotyczące pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, dofinansowywanych w ramach Programu.

Czytaj więcej...


Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach...

Czytaj więcej...


Zmiana regulaminu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze od dnia 03.01.2023 r.

Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa...

Czytaj więcej...


Spotkania dot. możliwości uzyskania dotacji na wymianę pieca oraz termomodernizację budynku

W celu dotarcia do jak najszerszego grona Mieszkańców, Wójt Gminy Spytkowice organizuje dodatkowe spotkania w sołectwach:

Czytaj więcej...Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa...

Czytaj więcej...Wymieniasz piec? Łatwiej złożysz wniosek o dofinansowanie!

W 2021 roku program Czyste Powietrze zyskał szereg ułatwień, na przykład kalkulator dotacji i wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //