Spotkania dot. możliwości uzyskania dotacji na wymianę pieca oraz termomodernizację budynku

herb

W celu dotarcia do jak najszerszego grona Mieszkańców, Wójt Gminy Spytkowice organizuje dodatkowe spotkania w sołectwach:

  • Spytkowice - 13.11.2021 r. (sobota) w godzinach 9:00-13:00 - świetlica wiejska w Spytkowicach,
  • Bachowice - 20.11.2021 r. (sobota) w godzinach 9:00-13:00 - Dom Strażaka w Bachowicach,
  • Ryczów - 27.11.2021 r. (sobota) w godzinach 9:00-13:00 - Wiejski Dom Kultury w Ryczowie.

Podczas spotkań będzie można uzyskać informację o możliwości pozyskania dotacji na wymianę starego pieca na nowy oraz termomodernizację budynku.

Ponadto, każdy właściciel lub zarządca budynku, który jest zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, uzyska pomoc i wszelkie informacje potrzebne do jej złożenia.

Pracownik Urzędu Gminy pomoże w szybkim i sprawnym wypełnieniu deklaracji.

Czas wypełnienia nie potrwa dłużej niż 5 minut!

Zapraszamy!

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //