Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Spytkowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Spytkowice

 

Lp.

Nazwa

Adres

Telefon, Faks, e-mail

1.

Zakład Usług Komunalnych Oświęcim

32-602 Oświęcim

ul. Bema 12

NIP: 549-19-69-930

tel/fax: 33 842-31-40

email:

sekretariat@zuk.oswiecim.pl

www.zuk.oswiecim.pl

2.

''KO-BO'' St. Wnęcek,
M. Wnęcek Spółka Jawna

34-116 Spytkowice

ul. Zamkowa 50

NIP: 675-10-07-425

tel/fax: 33 8791-777

3.

TOI TOI Polska Spółka z o.o.

03-440 Warszawa

ul. Płochocińska 29

NIP: 118-00-42-784

tel.:22 614-59-79

fax: 22 614-59-78

e-mail: toitoi@toitoi.pl

4.

F.H.U.Dorota Kołacz

32-071 Kamień 280

NIP: 944-157-70-41

tel.: 517-233-656

5.

,,ASENWUKO”
Jolanta Mrozowska

Jerzmanowice 17

32-048 Jerzmanowice

NIP: 677-124-34-94

tel.: 12 389-53-43

tel.: 502-422-758

6.

EKO–TRANS Dudka Konrad

Kwaczała, ul. Prymasa Wyszyńskiego 55,

32 – 566 Alwernia

NIP: 628-22-26-326

tel.: 532-632-944

7.

WC SERWIS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Szybowa 2,

41 – 808 Zabrze

NIP: 648-27-30-408

tel.: 32 278-45-31

e-mail: a.mikolajec@wcserwis.pl

8.

DREWMER Grzegorz Meres

 

Os. Pod Skarpą 23/56,

 34 – 100 Wadowice

NIP: 551-255-83-05

tel.: 692-932-447

e-mail: drew-mer@wp.pl

9.

KRIS–TRANS–EKO Krzysztof Wiercimak

ul. Karmelicka 55,
34 – 100 Wadowice

NIP: 551-263-24-38

tel.: 880-708-484

10.

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach

34-116 Spytkowice

ul. Zamkowa 57

tel.: 33 8791-885

fax: 33 8791-811

e-mail: gzuw@spytkowice.net.pl

11.

Z.P.H.U. ,,Elżbieciak” Krzysztof Elżbieciak

ul. Krakowska 172

34-103 Witanowice

tel.: 692-204-928,

tel.: 602-526-752

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //