Muzeum Regionalne w Bachowicach

 Muzeum Regionalne 2

Muzeum Regionalne w Bachowicach powstało w miejscu dawnej Żeńskiej Szkoły Gospodarczej im. Królowej Jadwigi, założonej w 1910 roku. Była to pierwsza tego typu placówka w regionie. Przez 25 lat szkołę ukończyło około 500 uczennic, dla których zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna była formą nobilitacji społecznej. W 1938 roku decyzją władz oświatowych szkołę przeniesiono do Spytkowic. Aby wykorzystać istniejące budynki ksiądz Franciszek Gołba utworzył w tym miejscu Szkołę Rzemieślniczą dla chłopców. Z biegiem lat obiekty popadły jednak w ruinę. Chcąc zachować to dziedzictwo, podjęto decyzję o ich remoncie, a właściwie odbudowie, ponieważ ich stan techniczny był katastrofalny. Oficjalne otwarcie Muzeum miało miejsce 11 czerwca 2017 roku. Zostały w nim zgromadzone przedmioty, pamiątki i eksponaty upamiętniające trzy ważne dla naszych okolic i historii osoby tj.: ks. Prałata Franciszka Gołbę - budowniczego kościoła parafialnego, ale także oddanego sercem i życiem społecznika wspierającego w okresie międzywojennym rozwój oświaty, rolnictwa i rzemiosła, dr. Franciszka Stefczyka - pioniera polskiego ruchu spółdzielczego, założyciela Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych, wieloletniego współpracownika ks. Franciszka Gołby oraz Sługę Bożego Ojca Rudolfa Warzechę.

Muzeum Regionalne to też miejsce, w którym odbywają się ciekawe wydarzenia kulturalne oraz podejmowane są działania mające na celu promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego. Organizowane są warsztaty, koncerty, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy.

Wystawę można zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

[g=0-Turystyka-Muzeum]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //