Wydarzenia

"Z Galicjanką wokół Wadowic" - Spytkowice i okolice

Już w najbliższą niedzielę kolejny odcinek z cyklu "Z Galicjanką wokół Wadowic". Jak informuje na swoim profilu facebook Organizator spotkania: W kolejnym odcinku z cyklu "Z Galicjanką wokół Wadowic" udajemy...

Czytaj więcej...


Cyfrowa Gmina w Gminie Spytkowice

Gmina Spytkowice pozyskała ponad 309 tysięcy złotych w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Czytaj więcej...


PODSUMOWANIE PARTNERSKICH DZIAŁAŃ DLA DOLINY KARPIA ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA DOLINA KARPIA – Kampania informacyjna dotycząca efektów wdrażania LSR

Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości...

Czytaj więcej...


Gmina Spytkowice ponownie w czołówce rankingu dotyczącego poziomu inwestycji

Gmina Spytkowice od wielu lat inwestuje naprawdę dużo. Można to zauważyć, patrząc na jej rozwój w wielu aspektach życia społecznego i gospodarczego.

Czytaj więcej...


Nowe mundury dla MDP z Bachowic

Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach zakupiła w ramach dofinansowania pozyskanego z programu „Mały Strażak”, 25 kompletów mundurów dla działającej przy OSP Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Czytaj więcej...


Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Spytkowicach jednak z dofinansowaniem zewnętrznym!

1 462 214 zł - tyle wyniesie dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach działania Odnowa obszarów wiejskich na utworzenie Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach.

Czytaj więcej...


Blisko 700 tysięcy na poprawę jakości powietrza

Dzięki staraniom władz samorządowych gmina Spytkowice pozyskała blisko 700 tysięcy złotych w ramach programu STOP SMOG na wymianę bądź likwidację nieekologicznych źródeł ciepła i przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Czytaj więcej...


Niezwykły album trafił do Metropolity Krakowskiego

„Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II” to album przedstawiający większość ośrodków kultu maryjnego z obszaru powiatu wadowickiego, ukazujący historię, piękno sakralne, a także wymiar duchowy.

Czytaj więcej...


Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – nieprzerwanie od stu lat!

Są zawsze tam, gdzie ich potrzeba. Często jako pierwsi zjawiają się na miejscu wypadków drogowych. Ratują to, co inni spisali już na straty. Walczą z żywiołami i usuwają ich skutki.

Czytaj więcej...


27 tysięcy złotych na organizację zajęć wspomagających dla uczniów

Dzięki staraniom wójta gminy Spytkowice Mariusza Krystiana nasz samorząd pozyskał 27 tysięcy złotych na realizację zajęć wspomagających dla uczniów z terenu gminy Spytkowice.

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 37

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //