Admin Urząd Gminy

Posts by Admin Urząd Gminy for Wydarzenia:

Piknik rodzinny Spytkowice Pro Familia

25 lipca na stadionie LKS Astry w Spytkowicach, zjawiły się setki osób by wspólnie uczestniczyć w pikniku rodzinnym SPYTKOWICE PRO FAMILIA, który jak się później okazało był przysłowiowym strzałem w...

Czytaj więcej...


Warto się uczyć!

Nauka to potęgi klucz. Wiedzą o tym doskonale osoby nagradzane corocznie w ramach Gminnego Programu Stypendialnego.

Czytaj więcej...


Spotkanie z ekspertem ZUS

W związku ze zmianami w realizacji rządowego programu „Dobry Start” od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie 300+ będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej...


Rozpoczynamy remont budynku Urzędu Gminy!

Na ten dzień czekało wielu Mieszkańców gminy Spytkowice. Właśnie rozpoczyna się jeden z najważniejszych projektów inwestycyjnych tego roku w naszej gminie.

Czytaj więcej...


Przekazanie samochodu OSP w Bachowicach

To był kolejny wielki dzień dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach. 26 czerwca 2021 roku, na placu przed Domem Strażaka w Bachowicach, miało miejsce oficjalne poświęcenie i przekazanie...

Czytaj więcej...


Pomoc finansowa dla mieszkańców Nowej Białej

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Spytkowice, Radni, na wniosek Wójta Mariusza Krystiana, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Nowy Targ, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom wsi Nowa Biała,...

Czytaj więcej...


Strażacy wybrali swoich przedstawicieli na kolejną kadencję

W czerwcu 2021 roku odbyły się zebrania podsumowujące działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Spytkowice.

Czytaj więcej...


Awans zawodowy nauczycieli

Podczas XXVII Sesji Rady Gminy Spytkowice mieliśmy okazję doświadczyć wielu istotnych momentów. Jednym z nich było wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Czytaj więcej...


Pożegnanie Pani Małgorzaty Balonek w związku z przejściem na emeryturę

Ostatnia sesja Rady Gminy Spytkowice miała uroczysty charakter nie tylko ze względu na wotum zaufania i absolutorium udzielone Wójtowi Gminy.

Czytaj więcej...


Wójt Gminy z wotum zaufania i absolutorium

Po dyskusji nad raportem o stanie Gminy Spytkowice oraz przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu, Rada Gminy Spytkowice jednogłośnie udzieliła wójtowi Mariuszowi Krystianowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za...

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 33

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //