Komisje Rady Gminy Spytkowice

 

Komisja Budżetu i Infrastruktury:
Jędrocha Katarzyna - Przewodniczący Komisji
Gierek Stefan - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Bryła Mariusz - Członek Komisji
Mamoń Helena - Członek Komisji
Maślona Stanisław - Członek Komisji
Piórowski Jerzy - Członek Komisji
Przytuła Paweł - Członek Komisji
Stańczyk Paweł - Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:
Michalski Arkadiusz - Przewodniczący Komisji
Lasoń Bogumiła - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Przejczowski Rafał - Członek Komisji
Kozioł Agnieszka - Członek Komisji
Łosiowska Kazimiera - Członek Komisji
Gierek Krzysztof - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna:

Maślona Stanisław - Przewodniczący Komisji
Przejczowski Rafał - Członek Komisji
Przytuła Paweł - Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Mamoń Helena - Przewodnicząca Komisji
Gierek Krzysztof - Członek Komisji
Kozioł Agnieszka - Członek Komisji

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //