OSP BACHOWICEBachowice, ul. Księdza Gołby 33
34-116 Spytkowice
tel: (033)879 11 52
osp

Zarząd

Prezes - Tadeusz Dębski

Wiceprezes - Piotr Orkisz

Naczelnik - Arkadiusz Stańczyk

Z-ca Naczelnika - Marcin Bobak

Sekretarz - Gabriel Dębski

Skarbnik - Wojciech Kasprzyk

Gospodarz - Marian Szarek

Członek Zarządu - Bartłomiej Stańczyk

Członek Zarządu - Tomasz Kurdziel

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //