Zdalna szkoła +

 

15 maja ruszył kolejny nabór wniosków zorganizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, mający na celu sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów, oprogramowania oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce żyje ponad 150 tysięcy rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego program „Zdalna Szkoła+” skierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

Gmina Spytkowice złożyła wniosek o przyznanie grantu i otrzymała na ten cel 74 880,00 zł za co zakupiła 26 laptopów wraz z oprogramowaniem, a następnie poprzez Dyrektorów szkół przekazała do najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych. Po zakończeniu okresu pandemii laptopy wykorzystywane będą do nauki w szkołach.

Zakup sfinansowany został ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Logotyp

[g=ZdalnaSzkola-]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //