Poland Slovakia PL 01+FUND RGB                                                       Logo ERB 2 300x76
                                                                      

 

W dniu 9 lutego 2021 roku Gmina Spytkowice podpisała ze Stowarzyszeniem "Region Beskidy" umowę o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego pn. "Wzrost atrakcyjności obszaru pogranicza", w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020,

Partnerzy projektu

  • Gmina Spytkowice - partner wiodący
  • Obec Divinka (www.divinka-lalinok.sk)

Opis projektu

W ramach mikroprojektu, realizowanego w partnerstwie ze słowacką Gminą Divinka, zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Kompleksowa renowacja kapliczek sakralnych na terenie Gminy Spytkowice, tj.:  

- Kapliczki Matki Bożej Kalwaryjskiej w Ryczowie,
- Kapliczki Matki Bożej Niepokalanej w Spytkowicach,
- Kapliczki Matki Bożej z Dzieciątkiem w Bachowicach,
- Kapliczki Matki Bożej z Dzieciątkiem w Ryczowie,
- Kapliczki słupowej z krzyżem w Spytkowicach.

Powyższe prace wykonane zostaną zgodnie z pozytywnie zaopiniowanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków programami prac konserwatorskich.

2. Zorganizowanie wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze wraz z wydaniem materiałów promocyjnych

W ramach zadania planuje się zorganizowanie 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie partnera mikroprojektu, mającej na celu ukazanie piękna obiektów dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego (m.in. kapliczki i krzyże przydrożne) obszaru pogranicza. Ponadto na terenie Gminy Spytkowice zaplanowano rajd rowerowy, połączony ze zwiedzaniem miejsc kulturowo–przyrodniczych, położonych na jego trasie oraz w jego niedalekiej odległości. W ramach zadania planuje się także wydanie materiałów promocyjnych, ukazujących oraz przyczyniających się do zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza.

Cele projektu:

  • Cel ogólny -  zachowanie oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza.
  • Cel szczegółowy - wzmocnienie atrakcyjności kulturowej i przyrodniczej obszaru pogranicza.

Okres realizacji:

Mikroprojekt realizowany będzie w terminie od dnia 9 lutego 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Wartość projektu:  64 147,83 euro, w tym:

  • 49 996,81 euro (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) co stanowi 77,94% wartości mikroproejktu,
  • 3 207,39 euro (budżet Państwa) co stanowi 5% wartości mikroprojektu,
  • 10 943,63 euro (wkład własny) co stanowi 17,06% wartości mikroprojektu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //