JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY


Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
tel./fax. 33 8791-555
e-mail: kultura@gokspytkowice.pl
www.gokspytkowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Zamkowa 8
34-116 Spytkowice
tel. 33 8791-717
e-mail: gbpspytkowice@gmail.com
www.gbpspytkowice.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
tel./fax. 33 8791-715
e-mail: gops.spytkowice@pro.onet.pl
www.gops.spytkowice.net.pl

Gminny Zakład Usług Wodnych
ul. Zamkowa 57
34-116 Spytkowice
tel./fax. 33 8791-885
e-mail: gzuw@onet.pl
www.gzuwspytkowice.pl

Gminny Zespół Szkół
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
tel. 33 8791-590
tel./fax. 33 8791-906
e-mail: gzs@spytkowice.net.pl
www.gzs.spytkowice.net.pl

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szkolna 1
34-116 Spytkowice
tel./fax. 33 8791-828
e-mail: gzozspytkowice@poczta.fm

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //