„Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

 

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wyniki oceny formalnej i porównawczej wniosków w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Wśród wniosków ocenionych pozytywnie znalazł się wniosek Gminy Spytkowice, opiewający na kwotę 74 661,00 zł. Dzięki pozyskanym funduszom kolejne urządzenia umożliwiające prowadzenie edukacji zdalnej trafią do uczniów naszych szkół. Za otrzymane środki Gmina planuje zakupić 10 laptopów wraz z kompletnym oprogramowaniem oraz 72 kamery, które będą wykorzystywane do prowadzenia lekcji on-line. Zakup sprzętu zostanie sfinalizowany na przełomie roku, po podpisaniu umowy z samorządem Województwa.

 

Aktualizacja:

Gmina Spytkowice, w ramach oszczędności powstałych w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”, a także po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Województwa Małopolskiego zakupiła 10 dodatkowych laptopów wraz z kompletnym oprogramowaniem, które będą wykorzystywane do prowadzenia lekcji on-line.

 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” to projekt, którego głównym celem jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

 [g=Laptopy-Malopolska-Tarcza-Antykryzysowa]

 

logo MTA

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //