Perły Kultury Gminy Spytkowice

 

Nagroda „Perły Kultury Gminy Spytkowice” jest przyznawana osobom i podmiotom zasłużonym dla rozwoju kultury w Gminie Spytkowice.

Nagroda może być przyznana osobom fizycznym, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym oraz innym podmiotom, za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju kultury lokalnej Gminy Spytkowice w zakresie:

  • twórczości literackiej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, fotograficznej, filmowej, choreograficznej oraz artystyczne prezentacje dzieł sztuki,
  • działalności twórczej i artystycznej stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
  • realizacji programów i przedsięwzięć kulturalnych wartościowych pod względem artystycznym, edukacyjnym i upowszechnieniowym,
  • upowszechniania czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu oraz popularyzacji wiedzy,
  • inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego,
  • publicystyki twórczo oddziaływującej na procesy społeczno-gospodarcze,
  • działalności twórczej i artystycznej stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
  • ochrony dziedzictwa kultury.

 

Wniosek

Regulamin

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //