kapliczki malopolski

Kapliczka w Bachowicach odzyskała dawny blask

 

Zakończyła się kompleksowa renowacja kapliczki słupowej z żeliwnym krzyżem w Bachowicach. W 2021 roku dzięki staraniom Wójta Gminy, gmina Spytkowice otrzymała 10 000 zł dofinansowania na renowację kapliczki w ramach konkursu Kapliczki Małopolski 2021.

Kapliczka ta jest jednym z najstarszych zabytków sakralnych w miejscowości Bachowice. Napis umieszczony na tablicy znajdującej się na kapliczce głosi: „Na chwałę Bogu Fundatorowie Wojciech i Rozalia Szewczykowie Rok 1882”. Domniemywać można więc, że kapliczka powstała ponad 100 lat temu, co jeszcze bardziej podkreśla jej wartość historyczną związaną z regionem. Jak twierdzą Mieszkańcy wsi, kapliczka stała się dla nich świadectwem nie tylko pobożności, ale i historii, gdyż nierozerwalnie wiąże się z życiem ludzi, będąc świadectwem niezwykłych wydarzeń, nie tylko jej fundatorów, ale całej społeczności sołectwa Bachowice i Gminy Spytkowice.

Niezbędne prace renowacyjne wykonane zostały przez firmę KATANGA Wiktor Kwapisiewicz, zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków programem prac konserwatorskich. Całkowita wartość prac wyniosła niespełna 50 000,00 zł.

W wyniku realizacji zadania osiągnięte zostały zakładane rezultaty tj. odnowa i konserwacja kapliczki, stanowiącej cenny zabytek architektury sakralnej w gminie. Osiągnięto również bezpośredni cel projektu (zakładany we wniosku), którym było powstrzymanie dalszej degradacji i niszczenia kapliczki i przywrócenie utraconej jej wartości dla dziedzictwa kulturowego, a także wartości historycznej, naukowej i artystycznej.

 

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia przed, w trakcie i po renowacji.

[g=Kapliczka-Bachowice-po-renowacji]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //