Wykaz organizacji pozarządowych (zarejestrowanych) działających na terenie gminy Spytkowice, p. Wadowice 

  Lp.   Nazwisko i imię Funkcja Adres do korespondencji e - mail Status prawny
1 Rokowski Bogdan Prezes LKS ASTRA Spytkowice 34 - 116 Spytkowice
ul. Jana Pawła II 48
------------ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
2 Rąpel Artur 


Prezes LKS BOROWIK Bachowice


34 - 116 Spytkowice
Bachowice,
ul. Stefczyka 72
------------ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
3 Dawidowicz Daniel 

Szydłowski Szymon
Prezes WKS VICTORIA Półwieś

Sekretarz
 
34 - 115 Ryczów
Półwieś, ul. Górna 69
----------- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
4 Komendołowicz Stefan Prezes LKS ORZEŁ Ryczów 34 - 115 Ryczów
ul. Wspólna 18
------------ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
5 Mamoń Wojciech Prezes KTS VICTORIA Spytkowice 34 - 116 Spytkowice,
ul. Wadowicka 106
victoriaspytkowice@gmail.com Stowarzyszenie
6 Nocula Ewa Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bachowicach 34 - 116 Spytkowice
Bachowice, ul. Stefczyka 119
------------ Stowarzyszenie
7 Kozak Lucyna   Prezes Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem" 34-116 Spytkowice,
ul. Zamkowa 12
stowarzyszenie.jestesmyrazem@interia.pl Stowarzyszenie
8

Gierek Krzysztof

Ciemiera Jadwiga

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsi

 

Sekretarz

34 - 115 Ryczów
ul. Szkolna 7
------------ Stowarzyszenie
9 Sztaba Teresa Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej 34-116 Spytkowice
ul. Zamkowa 12
tmzspytkowice@hotmail.com Stowarzyszenie
10 Gębczyk Zofia Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów w Spytkowicach 34 - 116 Spytkowice
ul. Zamkowa 35
------------ Stowarzyszenie
11 Gołba Zofia Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW w Spytkowicach 34 - 116 Spytkowice
ul. Jana Pawła II 33
------------ Stowarzyszenie
12

Fryc Franciszek

Górecki  Mariusz

Kudzia Krzysztof

 

Pełkowska Elżbieta

Prezes Koła Łowieckiego HUBERT

Łowczy

 

Skarbnik

 

Sekretarz

 

34 - 115 Ryczów
ul. Długa 67
kontakt@hubert-ryczow.pl Stowarzyszenie
13 Michalec Józef Prezes OSP Spytkowice 34 - 116 Spytkowice
ul. Wadowicka 45
------------ Stowarzyszenie
14 Dębski Tadeusz Prezes OSP Bachowice 34 - 116 Spytkowice
Bachowice ul. Ks. Gołby 79
debskitadeusz@wp.pl Stowarzyszenie
15 Suślik Bogdan Prezes OSP Ryczów 34 - 115 Ryczów,
ul. Szkolna 7
------------ Stowarzyszenie
16 Giermek Rafał Prezes OSP Miejsce 34 - 116 Spytkowice
Miejsce, ul. Floriana 29
------------ Stowarzyszenie
17 Kozioł Paweł Prezes OSP Półwieś 34 - 115 Ryczów
Półwieś ul. Górna 38
------------ Stowarzyszenie
18 Kozioł Paweł Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Odział Zator - Sekcja Bachowice 34 - 115 Ryczów,
Półwieś, ul. Górna 38
------------ Stowarzyszenie
19 Przystał Leon Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Alwernia - Sekcja Spytkowice 34 - 116 Spytkowice
ul. Nad Kanałem 38
------------ Stowarzyszenie
20 Kozioł Paweł Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział Zator -Sekcja Spytkowice 34 - 115 Ryczów,
Półwieś,
ul. Rzeczna 14
------------ Stowarzyszenie
21 Tarabuła Marta Prezes Fundacji Pałac w Ryczowie 34 - 115 Ryczów,
ul. Szkolna 30
------------ Fundacja
22 Ks. Jerzy Skórkiewicz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 34 - 116 Spytkowice, Bachowice, ul. Ks. Gołby 18 ------------ Organizacja kościelna
23 Ks. Adam Ogiegło Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski 34 - 115 Ryczów, ul. Ks. Kani 1 ------------ Organizacja kościelna
24 Ks. Józef Piwowarski Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 34 - 116 Spytkowice, ul. Jana Pawła II 2 ------------ Organizacja kościelna
25 Fryc Gabriel  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej 34 - 115 Ryczów, ul. Szkolna 7 ------------ Stowarzyszenie
26 Sołtys Małgorzata Prezes Stowarzyszenie Głosy Miłosierdzia 34 - 116 Spytkowice, ul. Starowiejska 25 ------------ Stowarzyszenie

 Wykaz organizacji pozarządowych (zarejestrowanych) spoza terenu gminy Spytkowice, p. Wadowice, działających na rzecz jej mieszkańców

  Lp.   Nazwisko i imię Funkcja Adres do korespondencji e - mail Status prawny
1 Jurczak Zbigniew Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej 34 - 110 Wadowice ul. Krakowska 8 tmzw@wp.pl Stowarzyszenie
2 Miśkiewicz Marek

Kubas Tomasz

Prezes Międzyszkolnego Klubu Kajakowego

Wiceprezes

34 - 115 Ryczów Łączany, ul. Flisaków 16 kajaki.mkk@interia.pl Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
3

Jończyk BogumiłaSzymańska Joanna

Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych

Członek

34-100 Wadowice, Os. XX-lecia 1 stowarzyszenie@dacszanse.pl Stowarzyszenie
4

Misiarz Władysława

Warzecha Stanisława

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD

Wiceprezes 

34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 22 ------------ Stowarzyszenie
5

Ks. Bogdan Kordula

Latko Michał 

Dyrektor CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Pracownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach
30-656 Kraków ul. M. Ossowskiego 5,

34-116 Spytkowice ul. Górki 28a
------------ Stowarzyszenie
6 Ciepły Marek  Prezes Wadowickiego Stowarzyszenia Integracji Społecznej Klub Abstynenta "VICTORIA" 34 - 100 Wadowice, ul. Lwowska 7 ------------ Stowarzyszenie
7 Gacek Grzegorz Prezes Stowarzyszenia Klubu Motocyklowego Grey Wolves 34 - 123 Chocznia, ul. Zawale 36 ------------ Stowarzyszenie

 

Wykaz organizacji pozarządowych (niezarejestrowanych) działających na terenie gminy Spytkowice, p. Wadowice 

  Lp.   Nazwisko i imię Funkcja Telefon,
e - mail
Adres do korespondencji
1 Jenczała Bożena  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Półwsi
------------ 34 - 115 Ryczów
Półwieś ul. Zatorska 13
2 Kozak Lucyna  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Bachowicach
------------ 34 - 116 Spytkowice
Bachowice ul. Ks. Gołby 64
3 Koterwas Janina  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Ryczowie
------------ 34 - 115 Ryczów
ul. Oświęcimska 10
4 Barcik
Janina
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Miejscu
------------ 34 - 116 Spytkowice
Miejsce ul. Folwarczna 22
5 Gębczyk Zofia  Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów
w Spytkowicach
------------ 34 - 116 Spytkowice
ul. Zamkowa 35

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //