Nowe zasady dofinansowania inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od 15.05.2020 r.

czyste powietrze 1024x596

Cel programu po zmianach:

 • Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.             
 • Okres, w którym mogą być podpisywane umowy o dofinansowanie: od 01.01.2018 do 31.12.2027 r. Środki będą wydatkowane do 30.09.2029 r.
 • Uproszczenie zasad przyznawania dotacji:
  • podstawowy poziom dofinansowania: dochód roczny wnioskodawcy do 100 000,00 zł;          
  • podwyższony poziom dofinansowania gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne netto do 1400,00 zł/os; gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne netto do 1960,00 zł/os.               
 • Wniosek można złożyć przez:
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia bez wymiany źródła ciepła – 3000,00 zł.
 • Dotacja do kwoty 10000,00 albo 15000,00 zł (w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania) na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 
 • Realizację inwestycji można rozpocząć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.                         
 • Udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej ogrzewanej powierzchni budynku, pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia o powierzchnię, na której jest prowadzona działalność gospodarcza.

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze - prezentacja

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //