Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

herb

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SPYTKOWICE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

L.p.

Rodzaj  czynności

Termin
 w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

06.03.2023 r.

24.03.2023 r.

do godz. 15ºº

22.05.2023 r.

02.06.2023 r.

do godz. 15ºº

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i  dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7  ustawy Prawo oświatowe

03.04.2023 r.

17.04.2023 r.

 

05.06.2023 r.

19.06.2023 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2023 r.

 

22.06.2023 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

20.04.2023 r.

26.04.2023 r. 

do godz. 15ºº

23.06.2023 r.

27.06.2023 r.

do godz. 15ºº

5

Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 27.04.2023 r.

 

28.06.2023 r.

  

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SPYTKOWICE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

L.p.

Rodzaj  czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03.04.2023 r.

17.04.2023 r.

do godz. 15ºº

25.05.2023 r.
02.06.2023 r.

 do godz. 15ºº

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie szkoły podstawowej
i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

19.04.2023 r. 

05.05.2023 r.

 

05.06.2023 r.

19.06.2023 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.05.2023 r.

 

20.06.2023 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

09.05.2023 r.

15.05.2023 r. 

do godz. 15ºº

22.06.2023 r.

27.06.2023 r.

  do godz. 15ºº

5

Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.05.2023 r.

 

28.06.2023 r.

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdym przedszkolu i szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Spytkowice oraz Gminnym Zespole Szkół w Spytkowicach.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //