Raport o stanie Gminy Spytkowice

Debata nad Raportem o stanie Gminy w 2020 roku

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Spytkowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Czytaj więcej...


Debata nad Raportem o Stanie Gminy 2019

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Spytkowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Czytaj więcej...


Debata nad Raportem o Stanie Gminy

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Spytkowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o...

Czytaj więcej...


Raport o stanie Gminy Spytkowice w 2018 roku

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego to nowa forma podsumowania działalności organu wykonawczego. Podstawą prawną sporządzenia raportu jest art.

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //